Home

Nederlandse Vereniging van Spiritualisten

“Harmonia” afd. – Zeeland.

Hartelijk welkom bij Harmonia. Wij willen u graag kennis laten maken met onze levensovertuiging.

 

Wij zijn overtuigd van de Grote Geest van Liefde en Waarheid,

de Bron van alle Licht en Leven

die het Al bezielt en door wie wij,

mens en geest, leven en zijn.

 

Wij zijn overtuigd van het voortbestaan na de dood,

in welk leven wij aankomen zoals wij zijn,

met al onze deugden en gebreken

waar wij ontvangen worden door onze geliefden

en door dienende geesten, die daartoe geroepen zijn

waar ons lot bepaald wordt door onze hoedanigheden, gedachten en daden

waar wij na vallen en opstaan, door louteringen en lijden opgevoerd worden tot het Licht.

Wij zijn overtuigd van een voortdurende gemeenschap van de geestenwereld met die der mensen,

vanwaar onze beschermers, helpers en geleiders uitgezonden worden

tot bestrijding van alle boze macht,

tot hulp der zwakken,

tot troost der lijdenden en

tot steun van hen, die voor de Waarheid strijden,

onder wier leiding wij onze kracht geven

tot verlichting van ongelukkige- en dolende zielen

die door aardse dwalingen en onwetendheid in nevel en duisternis zijn.

 

Wij zijn overtuigd van een allesomvattende Liefdesmacht,

die redding brengt aan alle Geest, zelfs aan de diepst gevallen ziel

een Liefde die reikt tot over het graf

en zoekt tot in de diepste duisternis

niet rustend, voordat de laatste ziel is opgetrokken in het Eeuwige Licht

Amen.